tanha ,download ,bayanbox ,http ,http bayanbox ,فریدون مشیری

راست می گفتند
همیشه زودتر از آن که بیندیشی اتفاق می افتد
من به همه چیز این دنیا دیر رسیدم
زمانی که از دست می رفت
و پاهای خسته ام توان دویدن نداشت
چشم می گشودم همه رفته بودند
مثل "بامدادی" که گذشت
و دیر فهمیدم که دیگر شب است

فریدون مشیری

+ فریدون مشیری از شاعرای مورد علاقه من

منبع اصلی مطلب : جا پای انتظار
برچسب ها : tanha ,download ,bayanbox ,http ,http bayanbox ,فریدون مشیری
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : زودتر از آن که بیندیشی